Lifftiau Grisiau

  • The Small Disabled Home Elevators

    Yr Elevators Cartrefi Bach i'r Anabl

    Mae codwyr cartref yn addas ar gyfer pobl ag anableddau, yr henoed neu blant i deithio a gweld golygfeydd, mewn cymunedau, ysbytai, ysgolion, gwestai, gwestai, mannau cyhoeddus a mannau eraill.Wrth ymyl y grisiau symudol yn y darn elevator twristiaeth.Gall y lifft di-rwystr gynnwys cadeiriau olwyn.Dim ond pwyso'r botymau cymorth ar y ddau ben y mae angen i'r anabl neu bobl â symudedd cyfyngedig, a bydd y staff ar ddyletswydd yn troi'r lifft awtomatig ymlaen ar unwaith.Mae'r gosodiad yn fwy cyfleus.O'i gymharu â chodwyr traddodiadol, mae'r rhannau seilwaith fel pyllau yn cael eu hepgor.Ar gyfer lloriau ag uchder codi uwch, gall dau weithiwr gwblhau'r gosodiad mewn 2-3 awr.

  • Vertical homely wheelchair lift

    Lifft cadair olwyn fertigol cartrefol

    Mae'r lifft cadair olwyn wedi'i wneud o ddeunydd aloi alwminiwm hedfan cryfder uchel, na fydd byth yn rhydu., Gosodwch lifftiau di-rwystr.Gall lifftiau di-rwystr gynnwys cadeiriau olwyn.Dim ond ar y ddau ben y mae angen i bobl anabl neu bobl anabl wasgu'r botymau cymorth, a bydd y staff ar ddyletswydd yn agor y lifft awtomatig ar unwaith.